Onderzoek

In dit project is het belangrijk alle belanghebbenden in een vroeg stadium van de technologieontwikkeling te betrekken door middel van gesprekken, discussies en dialogen. Om mensen uit de wetenschap en maatschappij bij elkaar te brengen en communicatie over en weer te stimuleren, passen we in dit project de zogenaamde ‘Interactive Learning and Action’ benadering toe. Deze aanpak, ontwikkelt aan het Athena Instituut van de Vrije Universiteit te Amsterdam, heeft als doel om technologische ontwikkelingen in een vroeg stadium bij te sturen richting meer breder gedragen toepassingen.

Het project bestaat uit vier fasen: (1) verkenning door middel van literatuurstudie en interviews, (2) diepgaande studie van behoeften en visies van belanghebbenden uit de wetenschap en maatschappij middels interviews en focusgroepen, (3) kennisintegratie middels dialoogbijeenkomsten en (4) prioriteiten stellen en een actieplan opstellen. Een dergelijk participatief proces vormt een belangrijke garantie voor de maatschappelijke relevantie en toepassing van de resultaten van dit onderzoek.