Blog

Rosanne Edelenbosch gepromoveerd!

Datum: 16 december 2014Op 16 december 2014 heeft Rosanne Edelenbosch met verve haar proefschrift verdedigd. Ze bracht tijdens haar onderzoek een dialoog tot stand tussen mensen uit de onderwijspraktijk, middelbare scholieren, hun ouders en neurowetenschappers over de toepassing van hersenonderzoek in het onderwijs. Door samen te werken krijgen onderzoekers en praktijkprofessionals meer inzicht in maatschappelijk wenselijke richtingen van hersenonderzoek.

Het onderzoek van Edelenbosch draagt bij aan toepassingen van hersenscans (neuro imaging) die beter bij de onderwijspraktijk passen. Volgens haar onderzoek vinden ouders het bijvoorbeeld belangrijk dat het onderzoek niet te veel op individueel leren wordt gericht, maar dat ook sociale processen in kaart worden gebracht. Ook stelt ze de waarde van wetenschappelijk bewijs voor de alledaagse praktijksituatie van een docent ter discussie.

Edelenbosch bekeek enerzijds wat maatschappelijk verantwoord is binnen de neurowetenschappen en anderzijds hoe innovatieprocessen kunnen worden vormgegeven zodat deze beter aansluiten bij maatschappelijke wensen en behoeften. De resultaten zijn van belang voor neurowetenschappers, mensen die betrokken zijn bij het onderwijs, maar ook voor onderzoekers op het gebied van de innovatiewetenschap en wetenschapscommunicatie.

Onderzoeker thema Justitie en Veiligheid

Terug naar overzicht