Blog

Marlous Arentshorst gepromoveerd!

Datum: 1 oktober 2014Op 1 oktober 2014 heeft Marlous Arentshorst haar proefschrift ‘Toekomstvisies op medische neuroimaging en de uitdaging van maatschappelijk verantwoord onderzoek en innovatie’ succesvol verdedigd. Hierin heeft Marlous Arentshorst de weg naar een maatschappelijk verantwoorde ontwikkeling van verfijnde hersenscans onderzocht. Nieuwe technologieën maken deze verfijning mogelijk, waardoor de hersenscan meer en andere informatie kan opleveren. Over de kans op ziekte, maar ook op andere terreinen, zoals leervermogen. Echter, dergelijke informatie roept ook vragen op, op bijvoorbeeld het gebied van privacy en verantwoordelijkheid. Het proefschrift geeft aan hoe hersenscans maatschappelijk verantwoord ontwikkeld en toegepast kunnen worden in de praktijk van de zorg.

Contact tussen wetenschappers en mensen uit de gezondheidszorg in een vroeg stadium zorgt ervoor dat mogelijke technische, ethische, organisatorische en maatschappelijke problemen en voordelen van neuroimaging in kaart worden gebracht. Hiermee kan dan worden gekozen voor toepassingen, waarbij de balans tussen potentiele voordelen en mogelijke nadelen optimaal is.

Discussie- en dialoogbijeenkomsten 
Wetenschappers, patiënten en zorgprofessionals zijn geïnterviewd en hebben discussiebijeenkomsten bijgewoond, om zo elkaars standpunt te leren kennen. Tijdens zulke bijeenkomsten wordt duidelijk wat mogelijke voordelen en problemen zijn van nieuwe toepassingen van neuroimaging, zodat hier beleid op kan worden gemaakt. Het blijft volgens Arentshorst nodig om ook in de toekomst zulk soort bijeenkomsten te organiseren. Alleen dan kunnen de neuroimagingtechnologieën op maatschappelijk verantwoorde wijze worden ingezet.

Promotie 
Marlous Arentshorst voerde haar onderzoek uit bij de afdeling Biologie en Samenleving van de faculteit Aard- en Levenswetenschappen onder begeleiding van bijzonder hoogleraar prof.dr. Tjard de Cock Buning en prof.dr. Jacqueline Broerse, directeur van het Athena Instituut. Marlous verdedigde haar proefschrift Future visions of medical neuroimaging. The challenge of realising responsible research and innovation op woensdag 1 oktober om 11.45 uur in de Aula van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Onderzoeker thema Justitie en Veiligheid

Terug naar overzicht